×

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy

Podstawowa opieka zdrowotna

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2018 poz.1295 Deklaracja – lekarz, pielęgniarka, położna – razem
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2018 poz.1295 Deklaracja – tylko lekarz
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2018 poz.1295 Deklaracja – tylko pielęgniarka
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2018 poz.1295 Deklaracja – tylko położnej