×

Prezes Spółki: lek. med. Ewa Jendrzejczak-Opałka

W GABINECIE WIZYTY DOMOWE
PONIEDZIAŁEK 800 – 1400 1600 – 1800
WTOREK 1300 – 1800 1000 – 1300
ŚRODA 800 – 1400 1600 – 1800
CZWARTEK 800 – 1400 1600 – 1800
PIĄTEK 800 – 1400 1600 – 1800
PRZERWA 1030 – 1100

lek. med. Barbara Cybak-Kulas

W GABINECIE

WIZYTY DOMOWE

PONIEDZIAŁEK 800 – 1500 1600 – 1800
WTOREK 800 – 1400 1600 – 1800
ŚRODA 800 – 1400 1600 – 1800
CZWARTEK 800 – 1400 1600 – 1800
PIĄTEK 1400 – 1800 800 – 1200
PRZERWA 1030 – 1100

lek. med. Ilona Radziejewska-Szeremeta

  W GABINECIE WIZYTY DOMOWE
PONIEDZIAŁEK 0800 – 1400 osoby pracujące
1600 – 1800
WTOREK 800 – 1400 1600 – 1800
ŚRODA 800 – 1400 1600 – 1800
CZWARTEK 1300 – 1800 1000 – 1200
PIĄTEK 800 – 1400 1600 – 1800

PRZERWA 1030 – 1100

lek. med. Małgorzata Mielniczuk

  W GABINECIE WIZYTY DOMOWE
PONIEDZIAŁEK 800 – 1400 1600 – 1800
WTOREK 800 – 1400 1600 – 1800
ŚRODA 1300 – 1800 1000 – 1300
CZWARTEK 800 – 1400 1600 – 1800
PIĄTEK 800 – 1400 1600 – 1800
PRZERWA 1030 – 1100

lek. med. Rafał Bielawski

  W GABINECIE WIZYTY DOMOWE
PONIEDZIAŁEK 1300-1800 1000-1200
WTOREK 0800-1400 1400-1800
ŚRODA 0800-1400 1400-1800
CZWARTEK 0800-1400 1400-1800
PIĄTEK 0800-1400 1400-1800
PRZERWA 1030 – 1100

lek. med. Wojciech Blachowski

  W GABINECIE WIZYTY DOMOWE
PONIEDZIAŁEK 0800-1400 1400-1800
WTOREK 1300-1800 0800-1300
ŚRODA 0800-1400 1400-1800
CZWARTEK 0800-1400 1400-1800
PIĄTEK 0800-1400 1400-1800
PRZERWA 1030 – 1100