×

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ HIPOKRATES Sp. z o. o. siedzibą w Szczecinie, ul. Łucznicza 64, 71-472 Szczecin.

Klauzula informacyjna RODO